Doelstelling

Header afbeelding

Doelstelling

Altijd al iets extra’s voor Sportclub Enschede willen doen?
Helaas ontbreekt voor velen de tijd om vrijwillig allerlei taken binnen de club te vervullen. Nu is er een oplossing en is de Club van Honderd echt iets voor u. 

Wat doet de Club van Honderd en waarom?

De Club van Honderd probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen, om daarmee allerlei activiteiten en projecten, die absoluut noodzakelijk zijn voor Sportclub Enschede, te kunnen ondersteunen. 

Wij hopen hierdoor de sfeer en het plezier om te voetballen bij Sportclub Enschede te bevorderen, waardoor nog meer mensen positief verbonden zijn met onze vereniging.

Wat zijn de uitgangspunten van de Club van Honderd?

Het binnengekomen geld wordt besteed aan projecten en initiatieven waarvan ieder lid, van jong tot oud, profiteert. Kortom, zullen de financiën niet worden besteed om alleen het prestatievoetbal binnen de club te bevorderen. 

Wat houdt de financiële bijdrage in bij de Club van Honderd?

Iedereen die lid wil worden,betaalt een bedrag van € 100,-- en is dan gedurende één kalenderjaar lid van de Club van Honderd.

Wat kan een lid terugverwachten van de Club van Honderd?

De belangrijkste reden om lid te worden van de Club van Honderd is natuurlijk om Sportclub Enschede te ondersteunen in haar initiatieven.

De namen van alle leden zullen worden vermeld op het Club van Honderd ledenbord in de kantine van Sportclub Enschede en zullen ook vermeld gaan worden op deze website, zodat iedereen kan zien wie Sportclub Enschede op deze manier ondersteunt.

Ook worden alle leden twee tot drie keer per jaar door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende geplande en lopende activiteiten.

Ook wordt er eens per jaar een gezellige avond/activiteit georganiseerd, om daarmee de onderlinge samenhang onder de leden van de Club van Honderd te bevorderen en ook om het ledenbestand te vergroten.

Hoe kan men lid worden van de Club van Honderd?

Iedereen kan lid worden door het machtigingsformulier in te vullen. Het formulier is op deze site te downloaden. 

Men wordt lid voor één kalenderjaar en dit wordt automatisch verlengd, als het lidmaatschap niet schriftelijk wordt beëindigd. 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.