Aanmeldingsformulier

Header afbeelding

Aanmeldingsformulier Club van Honderd Sportclub Enschede

  1. Hierbij verklaart bovengenoemde de jaarlijkse bijdrage ad 100 euro over te boeken op bankrekeningnummer NL79ABNA0403189241, dan wel door middel van contante betaling of automatische incasso.Bovengenoemde neemt tot wederopzegging deel aan de Club van Honderd van Sportclub Enschede. Opzegging kan jaarlijks plaatsvinden.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.