Sponsoren

Header afbeelding

Sponsoren Waarom?

Sponsoring vormt een onderdeel van het pakket aan communicatiemogelijkheden waarover men kan beschikken.

Sponsoring is een marketing-instrument dat met name voor corporate communicatie wordt ingezet. De Sponsor levert geld, goederen, diensten of know-how en de gesponsorde verplicht zich mee te werken aan de communicatiedoelstellingen van de Sponsor door communicatiedragers ter beschikking te stellen. Door de koppeling van reclame, PR en promotionele activiteiten kan sportsponsoring veel free publicity opleveren. In de sfeer van public-relations is het al evenzeer een waardevol instrument aangezien beslissers, die de sport een warm hart toedragen een gevoel van herkenning krijgen, dat dikwijls leidt tot het leggen van zakelijke contacten. Om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid tot netwerken in de businessclub. 

De kracht van Sportsponsoring 

De kracht van sportsponsoring schuilt vooral in de ongedwongen wijze waarop de consument wordt benaderd. Vrijetijdsbesteding heeft tegenwoordig immers een hoge prioriteit en het publiek geniet in diezelfde mate van de mede door sponsors gerealiseerde evenementen en de prestaties van de sportclubs. Door een permanente koppeling aan alle uitingen hoort het merk of de productaanbieder automatisch bij het lief en leed van het gesponsorde object. Ook de betrokkenheid van de toe-schouwers bij de teams is groot en het aantal mensen dat daadwerkelijk zelf een sport recreatief beoefent neemt toe. Tegenwoordig wil men dynamisch, aantrekkelijk en fit zijn maar dit vooral ook blijven. Om deze reden zal de tijd en de aandacht die in de toekomst aan sport zal worden besteed, alleen maar toenemen. Sport is immers een gezonde activiteit. De sponsor brengt zijn merk of producten dus onder de aandacht van een groeiende groep consumenten. Met sportsponsoring kunnen diverse doelstellingen worden nagestreefd, zoals naams-bekendheid, imago-beinvloeding, netwerken met andere sponsoren en maatschappelijke betrokkenheid tonen.  

Naamsbekendheid beïnvloeden

Door de regionale aandacht voor voetbal zal sponsoring van het eerste elftal van Sportclub Enschede een belangrijke bijdrage leveren aan de bekendheid van de sponsor. Ook het feit dat al onze andere selectie-elftallen op een hoog landelijk niveau spelen zal de naamsbekendheid ten goede komen. Reclamedeskundigen dichten plaatselijke en regionale promotie grote kansen toe in de nabije toekomst. 

Imago-beïnvloeding

Een belangrijke doelstelling bij sportsponsoring is de imagotransfer: het imago van de sponsor zal hiermee geassocieerd worden, communicatie door associatie. Het imago van voetbal in Nederland en de uitstraling van de teams zelf bepalen de uiteindelijke beeldvorming. Vooral de amateurclubs springen hier in positieve zin uit. Het imago van voetbal is dynamisch en massaal. Amateurvoetbal is een schone tak van sport, zonder noemenswaardige excessen. Vandalisme en spelverruwing komen in het amateurvoetbal nauwelijks voor. De sponsor kan profiteren van deze dynamiek van het amateurvoetbal en haar ‘frisse’ imago door dat op het eigen imago te projecteren.

Doordat Sportclub Enschede nog steeds bekend staat als Trotse, Roemrijke, Ambitieuze, Prestatiegerichte voetbalclub, met een meer dan regionale uitstraling zal dit invloed hebben op het imago van de sponsor.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.