• Er zal weer een uitstuif zijn op 31 december en de nieuwjaarsreceptie/nieuwjaarstoernooi zal op vrijdag 13 januari zijn