Beleid

Header afbeelding

Naar een vereniging van en voor ons allemaal

Het is elk seizoen weer heel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor taken als teamleider, het vlaggen en fluiten, het draaien van kantinediensten, het organiseren van jeugdtoernooien en jeugdkampen, et cetera. Tegelijk blijkt uit een recente rondvraag onder leden en hun ouders dat er nogal wat onvrede is over beschikbaarheid van teamleiders, scheidsrechters en grensrechters, de kwaliteit van de faciliteiten als kleedkamers en kantine, et cetera. Reden voor het bestuur van Sportclub Enschede, na akkoord van de Algemene Ledenvergadering, het Vrijwillig Verplicht-beleid in te voeren: elke speler of - voor zover het kinderen zijn jonger dan 12 jaar betreft - ouder, is verplicht voor 20 uur per seizoen vrijwilligerswerk te verrichten. Zijn er van één gezin meerdere mensen lid, dan geldt die plicht voor één persoon.

De voordelen op een rijtje:

 • Geen problemen meer met het vinden van voldoende mensen voor welke taak dan ook.
 • Meer tevredenheid onder de leden en hun ouders over de wijze waarop die taken uitgevoerd worden.
 • Meer saamhorigheid want iedereen draagt bij aan de activiteiten van de club. Meer betrokkenheid bij de club en de activiteiten die gedaan worden. Meer waardering voor wat er gedaan wordt en meer begrip voor fouten die nu eenmaal gemaakt worden.
 • Meer betrokkenheid vertaalt zich in meer positieve mond-op-mond reclame over Sportclub Enschede wat zal leiden tot meer nieuwe leden. Nieuwe leden zorgen voor meer inkomsten waarmee Sportclub Enschede haar leden betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten kan bieden.
 • Verplicht vrijwilligerswerk is gebruikelijk in andere sporten als hockey en tennis, maar nieuw in de voetballerij. Door dit nu als een van de eerste clubs in Nederland in te voeren onderscheidt Sportclub Enschede zich binnen Enschede en Twente. Dat zal leiden tot meer aandacht in de media voor de club, wat weer bij zal dragen aan de instroom van nieuwe leden.
 • Met dit beleid speelt Sportclub Enschede in op het gemeentelijk beleid om sportclubs een maatschappelijke rol in de samenleving te laten vervullen. 

Het beleid is opgesteld naar voorbeeld van SDV Barneveld die dit met succes heeft ingevoerd in 2008: de club is sindsdien gegroeid.

Hoe gaan we het doen?

 • Elk spelend lid van 12 jaar en ouder, of één ouder van een spelend lid jonger dan 12 jaar vervult voor minimaal 20 uur op seizoensbasis vrijwilligerswerk. 
 • Zijn er van één gezin meerdere mensen lid dan geldt die plicht voor één persoon.
 • Niet-spelende leden zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk. 
 • Om je op te geven voor een taak ga je naar het aanmeldformulier op de website en geef aan welke functie hij/zij wil uitvoeren. Dit zijn allemaal functies die zonder veel inwerken kunnen worden ingevoerd. Maak s.v.p. 3 keuzes. Dit geeft Sportclub de gelegenheid u zoveel mogelijk in te roosteren voor activiteiten die goed bij u passen.
 • Vervolgens wordt hij/zij door de betreffende commissie benaderd en ingeroosterd. Voor kantinewerk is er de kantinecommissie, voor fluiten of vlaggen de technische commissie, et cetera.
 • Geef vóór 1 oktober aan welke taak je wilt uitvoeren. Doe je dit niet dan zal er op die datum, tegelijk met de incasso voor de contributie, een vrijwilligersbijdrage van 25 euro geheven worden. Geef je je ook daarna niet op voor een taak dan zal er op 1 april, tegelijk met de incasso voor de contributie, 25 euro vrijwilligersbijdrage geheven worden.
 • Nadat je je hebt opgegeven voor een taak wordt u door de betreffende commissie benaderd en ingeroosterd. Voor kantinewerk is er de kantinecommissie, voor fluiten of vlaggen de technische commissie, et cetera.
 • Leden of ouders die echt niet in staat zijn een functie te vervullen kunnen daarvoor een vervanger aanwijzen die zich via de vacaturebank inschrijft.
 • We realiseren ons dat het invoeren van een vrijwilligersbijdrage van € 50,- op seizoensbasis geen aantrekkelijke maatregel is, maar we zijn ervan overtuigd dat we hierdoor onze leden, - dus ook uw kind - veel meer voetbalplezier kunnen bieden. Uiteindelijk is het ons daarom allemaal te doen.

NB Deze regeling is een aanpassing op het eerder bekendgemaakte beleid waarbij iedereen - of hij/zij nu een taak uitvoert of niet - een borg zou moeten betalen die aan het eind van het lidmaatschap zou worden gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.