Lid worden / lid zijn

Header afbeelding

Procedure voor het aanmelden bij SC Enschede (kopie 1)

PROCEDURE VOOR HET AANMELDEN EN OPZEGGEN BIJ SPORTCLUB ENSCHEDE

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden als lid van Sportclub Enschede door het invullen van het aanmeldingsformulier, dat u kunt verkrijgen in het clubgebouw of kunt downloaden van deze site, via deze link 

Het ingevulde aanmeldingsformulier met een pasfoto kunt u inleveren in de kantine van Sportclub Enschede.
Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

Bij aanmelding verplicht het nieuwe lid zich tenminste ÉÉN verenigingsjaar lid te blijven van Sportclub Enschede en als zodanig de verschuldigde contributie te betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en 30 juni daaropvolgend. Tenzij het Bestuur anders beslist.

OPZEGGEN
Opzegging van het lidmaatschap moet conform de statuten altijd één maand voor afloop van het verenigingsjaar. Daarmee wordt ook voldaan aan de bepalingen van de Wet van Dam inzake beëindigen van lidmaatschap vereniging. Voor een korte samenvatting klik hier.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het sturen van een email aan ledenadministratie@sportclubenschede.nl of schriftelijk aan:
Ledenadministratie Sportclub Enschede
Postbus 1224
7500 BE Enschede

CONTRIBUTIES

We zijn op dit moment nog bezig de contributie opnieuw te bekijken. Zodra daar meer info over is zal het hier weer opgenomen worden.

De contributie dient voor het te betalen kwartaal uiterlijk vóór de 15e van het desbetreffende kwartaal zijn betaald of overgemaakt naar onderstaande bankrekening van Sportclub Enschede:

ABN AMRO: BANK IBAN NL96 ABNA 044 58 18 107  

Indien zich problemen voordoen in betaling van de contributie wordt u verzocht het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen. U kunt hiervoor en vragen over contributie per email contact opnemen met penningmeester@sportclubenschede.nl 

Indien u na (herhaald) verzoek in gebreke blijft de contributie te betalen, zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau.


PRIVACY
Tijdens wedstrijden of andere evenementen van Sportclub Enschede kunnen verslagen, foto's en/of video's gemaakt worden die vervolgens op de website en/of Social Media van Sportclub Enschede getoond zullen worden. Het betreft hier nieuwsbrieven, wedstrijdverslagen of andere verenigingsactiviteiten.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar: www.sportclubenschede.nl/clubinfo/privacy verklaring

Indien u hieraan geen toestemming verleend wordt u verzocht dit kenbaar te maken via het mailadres: privacy@sportclubenschede.nl 

Het Bestuur.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.