Wijziging in gele en rode kaarten regeling categorie A.

Header afbeelding
Wijziging in gele en rode kaarten regeling categorie A. 08-08
Voor het komende seizoen is er een wijziging in de regeling betreffende gele- en rode kaarten voor de categorie A. Het lijkt ons goed om dit nog eens goed te bestuderen.

 

Registratieregeling Gele en Rode kaarten KNVB seizoen 2017-2018

Wat betreft de gele en rode kaarten etc. zijn enkele ingrijpende wijzigingen aangebracht.
Lees daarom de tekst goed door, zodat er geen verwarringen kunnen ontstaan gedurende het komende seizoen.
De scheidsrechter is bevoegd een overtreding van de spelregels te bestraffen met een officiële waarschuwing of veldverwijzing. Deze beslissing kan hij aan een (wissel)speler mondeling meedelen door het duidelijk tonen van een gele of rode kaart. Het wel of niet tonen van een kaart maakt geen verschil. De beslissing van de scheidsrechter is maatgevend en leid dus niet tot de mening, er is geen kaart getoond dus kan er geen sanctie worden opgelegd.

 

Categorieën voor verwerking van waarschuwingen.

Bij het registreren is er een onderverdeling in drie categorieën:

1.      Registraties voortvloeiende uit competitiewedstrijden (incl. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschappen en kampioenswedstrijden;
2.      Registratie voortvloeiende uit bekerwedstrijden;
3.      Registraties voortvloeiende uit promotie- en degradatiewedstrijden.

 

Registratiestaffels veldvoetbal

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties         Aantal wedstrijden uitsluiting
1                                             0
2                                             0
3                                             0
4                                             0
5                                             1
6                                             0
7                                             1
8                                             0
9                                             1
                                               en vervolgens steeds

Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekend uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties         Aantal wedstrijden uitsluiting
1                                             0
2                                             1
3                                             0
4                                             1
                                               en vervolgens steeds 1

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler.

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiecompetitie 

Aantal registraties         Aantal wedstrijden uitsluitings
1                                             0
2                                             1
3                                             0
4                                             1
                                               en vervolgens steeds 1

Twee waarschuwingen in één wedstrijd
Twee waarschuwingen in één competitiewedstrijd, daarmee samenhangende wedstrijd of bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speler uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat de speler is uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd tot dat het team heeft gespeeld.

Directe veldverwijdering/directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitie-, bekerwedstrijd etc. door de scheidsrechter disciplinair is bestraft met een directe veldverwijdering is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en bekerwedstrijden etc. om uit te komen tot en met de dag waarop zijn team (waarin hij de directe rode kaart kreeg) de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij voor de eerstvolgende wedstrijd de aanklager de tuchtzaak tegen hem seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep hem vrijspreekt.

 

Kosten schriftelijke behandeling

Reguliere competitie
Senioren Junioren/pupillen
Registratie eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing € 15,10 € 6,90
Registratie vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing € 26,60€ 15,10
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 26,60€ 15,10
Strafoplegging na veldverwijzing€ 26,60€ 15,10
Bekercompetitie
Senioren Junioren/pupillen
Registratie eerste en derde waarschuwing € 15,10€  6.90
Registratie tweede, vierde en volgende waarschuwing€ 26,60€ 15,10
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 26,60€ 15,10
Strafoplegging na veldverwijzing € 26,60€ 15,10
Promotie- en degradatiecompetitie
Senioren Junioren/pupillen
Registratie eerste en derde waarschuwing  € 15,10€  6.90
Registratie tweede, vierde en volgende waarschuwing€ 26,60€ 15,10
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 26,60€ 15,10
Strafoplegging na veldverwijzing€ 26,60€ 15,10