Vrouwenvoetbal Sportclub Enschede

Header afbeelding
Vrouwenvoetbal Sportclub Enschede 29-06
Het fusiedocument van de inmiddels gestrande fusiebesprekingen tussen Sportclub Enschede en Zuid Eschmarke gaf het glashelder aan: "Sportclub Enschede moet van haar stoel komen om nog een toekomst voor de club te garanderen." In dit document werden een aantal aanbevelingen gedaan om de club nieuw leven in te blazen. Één van die aanbevelingen was om vrouwenvoetbal te introduceren. Iets wat broodnodig en ook logisch is, gezien de komst van de FC Twente vrouwen naar het complex aan de Weggelhorstweg.

Een absolute voorwaarde is dat er een goede organisatie wordt gebouwd om vrouwenvoetbal bij Sportclub Enschede tot een succes te maken. Vandaar dat een groep enthousiaste mensen zich bereid heeft verklaard om de handschoen op te pakken. Donderdag 27 juni is een eerste vergadering geweest waarin het beleidsplan vrouwenvoetbal Sportclub Enschede in grote lijnen is doorgenomen en er afspraken zijn gemaakt om verdere stappen te zetten om vrouwenvoetbal mogelijk te maken.

Cruciale punten zijn uiteraard:
- organistatie
- financiën
- communicatie
- technische zaken

Plezierig in dit verband is wel dat ook FC Twente Vrouwen zich bereid heeft verklaard om de helpende hand te bieden. Die uitgestoken hand wordt uiteraard met beide handen aangepakt.

Kortom het gaat niet meer om of er vrouwenvoetbal komt bij het zwart/witte bolwerk, maar dat het er komt. Een ieder die zich geroepen voelt om mee te werken c.q. mee te helpen is uiteraard van harte welkom. Want laten we helder zijn, we hebben wel vrouwen c.q. meiden nodig die graag willen voetballen.
We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied, maar mocht u meer willen weten neem dan contact op via onderstaand e-mailadres:

vrouwenvoetbal@sportclubenschede.nl 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.