Vragen omtrent contributie i.v.m. coronavirus

Header afbeelding
Vragen omtrent contributie i.v.m. coronavirus 06-04
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn met betrekking tot de termijnbetalingen van contributie in relatie tot het cornonavirus. Ter veroorkoming van veel onnodige vragen en om duidelijkheid te verschaffen aan onze leden, hierbij van bestuurszijde onderstaande informatie.

Zoals elke huishouding hebben wij als sportvereniging ook te maken met vaste lasten zoals huur velden, energienota's en doorlopende verzekeringen etc.

Zoals u hebt kunnen waarnemen heeft de overheid alle sportaccommodaties van alle sportverenigingen gesloten.
Dat betekent, dat zolang deze maatregel van kracht blijft wij geen kantine en aanverwante inkomsten meer hebben.

De KNVB is momenteel in samenwerking met andere landelijke sportorganisaties aan het analyseren in hoeverre zij de sportverenigingen met maatregelen kunnen ondersteunen.

Op basis van dit gegeven en zodra deze ondersteuningsmaatregelen bekend zijn gaan wij herzien en besluiten in hoeverre onze leden contributieplichtig zijn met betrekking tot het einde van dit seizoen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij er naar blijven streven met onze leden met de ons geboden mogelijkheid optimaal van dienst te zijn.

 

Namens bestuur Sportclub Enschede

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.