Vanaf 1 januari geen alcohol meer voor personen onder de 18 jaar

Header afbeelding
Vanaf 1 januari geen alcohol meer voor personen onder de 18 jaar 02-01
Leeftijdsgrens verkoop alcohol naar 18 jaar Per 1 januari 2014 verhoogt de overheid de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. In de kantine van Sportclub Enschede (maar ook in andere kantines, supermarkten, slijterijen en horeca) verkopen wij dus geen alcohol aan mensen onder de 18 jaar.

Wie zelf onder de 18 is, mag namelijk geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Naast sportkantines vallen daar dus ook de straat, het café, parken, buurthuizen, etc. onder.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.

Zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan, ongeacht de leeftijd.

Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

De gemeente Enschede controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden en wij hopen daarin op jullie medewerking. Financiële consequenties voor het niet naleven van dit verbod komen voor rekening van de overtreder. Een verantwoord alcoholbeleid kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we met zijn allen.

Aangepaste wet
De overheid past de wet aan omdat zij jongeren willen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen flink beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. 
Zie voor meer informatie www.naar18jaar.nl.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking!

Het bestuur.