Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 oktober a.s.

Header afbeelding
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 oktober a.s. 21-10
Maandagavond om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw aan de Weggelhorstweg. Als u lid bent van onze vereniging heeft u onlangs een uitnodiging ontvangen per post. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan is dit bericht voor u bedoeld. U bent van harte welkom. Speelt uw kind bij ons in de jeugd, dan bent u als ouder ook van harte welkom.

Agenda

1.Opening/2.Toespraak voorzitter/3.Vaststellen notulen jaarvergadering 2016/4.Vaststellen jaarverslag/5.Vaststellen Financieel jaarverslag/6.Verslag kascontrolecommissie/7.Vaststellen begroting 2017-2018/8.Verliezing leden kascontrolecommissie/9.Toekomstvisie & Beleid/10.Vrijwilligerskader/11.Samenwerking-Fusie/Pauze/12.Huldiging jubilarissen/13.Verkiezing bestuursleden/14.Rondvraag/15.Sluiting

 

 

 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.