Sportclub Enschede vraagt een Verklaring Omtrent gedrag van zijn vrijwilligers

Header afbeelding
Sportclub Enschede vraagt een Verklaring Omtrent gedrag van zijn vrijwilligers 25-09
In navolging op vele andere verenigingen vraagt ook Sportclub Enschede voor zijn vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in ons geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is een van de maatregelen, die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.