Sportclub Enschede m.i.v. seizoen 2018-2019 een zaterdagvereniging

Header afbeelding
Sportclub Enschede m.i.v. seizoen 2018-2019 een zaterdagvereniging 28-06
Zoals u wellicht via diverse media berichten hebt vernomen heeft onze vereniging met ingang van heden geen prestatief elftal op de zondag. Wij als bestuur willen u middels dit schrijven informeren over oorzaak en gevolg van dit ook voor ons trieste besluit.

SC Enschede kampt al enige jaren met een te veel verloop van spelers in de selectie. Daarnaast is het niet kunnen deelnemen aan de competitie met een 2e elftal en een JO19-1 een niet te overbruggen aderlating. Concreet betekend dit geen aanwas van onderuit naar een eigen te vormen selectie SC Enschede waardig.

Zoals voor elk seizoen is door het bestuur en de technische staf getracht voor seizoen 2018-2019 een voor onze vereniging representatief 1e elftal samen te stellen.
Op 14 juni 2018 een dag voor het sluiten van de overschrijvingstermijn gaven een vijftal spelers, waarvan vier potentiële eerste elftal spelers ons te kennen geen deel meer te willen uitmaken van de toch al krappe selectie en overschrijving wensten naar verenigingen elders. Laat ook duidelijk zijn dat onze vereniging bij dit soort calamiteiten niet de middelen heeft om deze spelers op enigerlei wijze te kunnen behouden. Het algemeen belang van de vereniging staat te allen tijde voorop hoe moeilijk en zwaar een afweging als deze ook moge zijn.
In een voortraject is met name door de technische commissie intensief getracht een drietal eigen (jeugd)spelers die in potentie geschikt waren deel uit te maken van de eerste selectie over te halen naar de zondag. Helaas heeft dit niet mogen baten en gaan zij deel uitmaken van onze nieuwe zaterdag selectie. Een keuze die wij moeten respecteren.

Dit alles te hebben meegenomen kon op deze bewuste donderdagavond niet anders geconcludeerd worden dat het aantal beschikbare spelers te weinig was om op een waardige wijze deel te kunnen nemen aan een nieuw seizoen. Het bestuur heeft op de onderhavige avond in goed en wederzijds overleg met de technische commissie deze voor ons allen zware beslissing - het terugtrekken van het 1e zondagelftal uit de competitie - moeten nemen.
Langer uitstel was op dat moment geen optie meer met name niet naar die spelers die ons op dat moment wel trouw waren gebleven. Zij moesten immers de gelegenheid krijgen om elders nog bij een andere vereniging te kunnen spelen. Overschrijvingstermijn hiervoor sluit op vrijdag 15 juni 2018 om 23:59 uur.

Het bestuur van SC Enschede betreurt ten zeerste dat men dit besluit heeft moeten nemen en is van mening dat alle leden recht hebben op de ware toedracht hiervan. Wij hopen middels bovenstaande tekst u dit duidelijk te hebben kunnen maken.

Al enige tijd is er een tendens te zien dat er een verschuiving aan het plaats vinden is van het spelen op zondag naar de zaterdag. Veel spelers geven te kennen de zaterdag als voorkeur te geven boven de zondag. Ook bij onze vereniging is deze tendens niet onopgemerkt gebleven en zijn wij al enige tijd bezig deze nieuwe structuur binnen onze vereniging aangepast te krijgen.
Zo hebben wij een tweetal nieuwe zaterdagelftallen mogen begroeten waarvan één prestatief en één recreatief.

Wij gaan met het prestatieve elftal deelnemen aan de zaterdagcompetitie en wel in de 4e klasse. Een nieuw selectie elftal maar dan op de zaterdag en streven ernaar een voor SC Enschede volwaardig team op te bouwen. Een eerste jaar dat gezien moet worden als opbouwfase en een tweede jaar meedoen om de bovenste plaatsen.

Ondanks het wegvallen van het zondag 1e elftal blijft SC Enschede een ambitieuze vereniging met het doel en de toekomst gericht op een sterke zaterdag afdeling waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast blijft de zondagafdeling bestaan en blijft ook hier de focus op optimalisering. Op deze wijze hopen wij een nog groter speelaanbod te kunnen bieden. Immers spelers uitkomend in de B-categorie van een club met een zaterdag- en zondagafdeling mogen binnen deze categorie zowel op de zaterdag als zondag (onbeperkt) in competitiewedstrijden van zijn club waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen.

Het 1e zondagelftal kon door de jaren heen zowel bij uit- als thuiswedstrijden altijd rekenen op een vaste en grote supporters aanhang. Het zou de vereniging sieren dat dit ook te zien zou zijn bij de aanvang van onze nieuwe start op de zaterdag. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij en het 1e zaterdag elftal dit bijzonder zouden weten te waarderen.

Naast het reeds vernoemde verloop van selectiespelers worden wij ook sedert enkele jaren geconfronteerd met een terugloop van jeugdleden. Ook dit jaar was dat weer het geval en zitten wij voor het eerst met ons leden aantal onder de 400 leden.
Desondanks zijn wij vorig seizoen met een inhaalslag begonnen met als doel kwaliteitsverbetering van ons kader en een goede begeleiding bij onze jeugdteams.
In dit kader past ook de aanstelling van een technisch coördinator aangesteld halverwege het afgelopen seizoen. Met de benoeming hiervan in de persoon van Hans van den Berg zijn de contouren hiervan al goed zichtbaar en zijn voor het komende seizoen alle seizoen alle selectie elftallen voorzien van een trainer en assistent trainer. Ook de onderliggende jeugdteams zijn nagenoeg voorzien.
Een prettige bijkomstigheid is te melden dat bij deze ontwikkeling in het seizoen 2019-2020 er weer sprake kan zijn van een JO19-1 elftal. Daarnaast zijn er vele andere activiteiten opgezet om zodoende de jeugd actief en met plezier voor onze vereniging te behouden.

Feit dient helaas wederom te worden aangemerkt dat te weinig leden bereid zijn om onze vereniging ook daadwerkelijk te ondersteunen. Het bestuur wordt herhaaldelijk verweten dat er beleidsmatig te weinig wordt uitgezet of te laat en soms helemaal niet anticipeert op wensen of vragen van leden. Het huidige bestuur wordt gedragen door een viertal personen met support van veelal een te klein aantal vaste (commissie)leden. Daarbij is het ondoenlijk in te spelen op de juiste behoefte van vragen en wensen van onze leden. Een juiste communicatie ontbreekt dan met alle nare gevolgen van dien.
Ondersteuning van daadwerkelijke hulp is onontbeerlijk. U bent van  harte welkom !

Het bestuur van SC Enschede heeft gemeend middels deze brief alle leden persoonlijk van de recente gebeurtenissen te moeten informeren Enerzijds omdat een ingrijpende verandering binnen onze club heeft plaatsgevonden. Een verandering die voor ons zoals in deze brief weergegeven niet was te pareren. Anderzijds u op de hoogte te brengen dat wij als bestuur nog steeds de intentie hebben deze prachtige club met een rijke historie nieuw leven in te blazen. Daar hebben wij u ook voor nodig en geef ons de steun en medewerking dit te realiseren.

Tenslotte dit. Mocht u nog vragen hebben over hetgeen u hebt gelezen dan willen wij u graag beantwoorden. U kunt dit doen per email aan: secretaris@sportclubenschede.nl 
Wilt u een persoonlijk onderhoud met het bestuur dan is een verzoek aan dit emailadres voldoende.

 

Namens het bestuur SC Enschede

 

 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.