Nieuwsbericht januari 2019

Header afbeelding
Nieuwsbericht januari 2019 04-01
Nu wij op de helft zijn van de competitie voor wat betreft het aantal gespeelde wedstrijden van ons eerste elftal hebben wij als bestuur de behoefte onze bevindingen dienaangaande en andere verwante zaken met u te delen.

Sportclub Enschede heeft zich met de noodzakelijke gedwongen transformatie naar het zaterdagvoetbal op vreemde bodem moeten begeven. Een transformatie die zeker niet de schoonheidsprijs behoort te krijgen en door velen van u ons niet in dank is afgenomen. Begrijpelijk maar de enige optie voorhanden om een eerste elftal aan een competitie te kunnen deelnemen. Voor een meer exacte toedracht verwijs ik u nogmaals naar een van onze nieuwsbrieven.

Het nieuwe zaterdagelftal krijgt ondanks de wisselende resultaten steeds meer vorm. Wellicht voor als neutraal toeschouwer of als lid niet echt zichtbaar maar achter de schermen is men druk bezig om dit gestalte te gaan geven. Dit zeer jonge elftal herbergt zeker een aantal spelers met veel talent, talent dat bij onze vereniging past en omdat nog meer te kunnen ontwikkelen en vooral te kunnen bewaken zal dit in een opleidingsvorm de nodige aandacht krijgen. Spelers opleiden met het accent op behoud en verder ontwikkelen, Een elftal dat onze vereniging weer op een representatieve manier kan vertegenwoordigen.

Bestuur en technische personen belast met de uitvoering hiervan hebben reeds de eerste gesprekken hierover gehad en dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal ondanks de beperkte middelen die ons hiervoor beschikbaar zijn staan ons eerste elftal weer een sportieve boost kunnen geven.

Mede gelet op de zich snel veranderende maatschappij waarbij als vereniging alert op dient te worden gereageerd met name op de wensen van spelende (jeugd) leden is onze keus naar het zaterdagvoetbal wel de juiste keuze geweest en heeft ons de tools aangereikt om van Sportclub Enschede weer een sterke sportieve vereniging te gaan maken.
Een sterke prestatieve senioren- en jeugdafdeling behoort weer tot de mogelijkheid met daaronder en zeker niet minder belangrijk een recreatieve afdeling waar plaats is voor iedereen die zijn of haar sport op deze wijze wenst in te vullen.

Sportclub Enschede is zeker volop in beweging en daarbij hoort ook de ontwikkeling met betrekking tot de realisatie van de sportcampus "Het Diekman".
Het bestuur volgt de ontwikkelingen zeer nauw en tal van besprekingen zijn door ons op verschillende niveaus gevoerd waarbij onze voorzitter leading is. Zodra er ontwikkelingen zijn die voor onze vereniging van belang zijn zullen wij u hierover nader informeren.

Wij willen als bestuur een zo'n groot mogelijk transparant beleid binnen onze vereniging en dat geldt natuurlijk voor alle geledingen. Echter wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat mede door het aanbod van diverse speelactiviteiten niet iedereen zich hieraan conformeert. Ook hiervoor gelden (spel) regels die door ons zijn opgesteld en waarvan verwacht mag worden dat deze ook worden nageleefd.

Regelmatig krijgen wij te maken met jeugdspelers die zich binnen en buiten het speelveld ernstig en zelf zeer ernstig misdragen. Zoals onze huisregels omtrent gedrag bekend zijn accepteren wij afwijkend gedrag onder geen enkel beding. Handhaving van ordentelijk gedrag van onze leden is een van de speerpunten van ons beleid en zullen zeker niet schromen bij voorkomende gevallen passende maatregelen te nemen.

Helaas zijn er nog steeds jeugdelftallen die niet beschikken over een assistent-scheidsrechter of leider. Recentelijk hebben wij op voor ons pijnlijke wijze mogen ervaren welke negatieve gevolgen dit heeft voor ouders en in het bijzonder voor de jongens en meisjes van dit elftal. Regelmatig wordt ons verweten dat de jeugdafdeling van onze vereniging reeds geruime tijd een neerwaartse sportieve spiraal kent. Een stelling die zeker helaas niet te ontkennen valt maar zoals in deze nieuwsbrief is verwoord zijn wij met tal van initiatieven drukdoende om deze afdeling weer het nodige elan te geven. Het verwijt dat wij neerleggen bij het merendeel van onze leden is de wel zeer beschamende interesse van leden die het kennelijk nalaten om een functie bij een van onze jeugdteams te willen bekleden. Tot op heden is gebleken dat men deze behoefte ook niet heeft en dat is een zeer kwalijke ontwikkeling voor het totale jeugdgebeuren. Laat het niet zo ver komen en neem s.v.p. contact met ons hierover op. Alles is bespreekbaar.

Het bestuur van Sportclub Enschede is, zoals u uit bovenstaande informatie kunt opmaken nog vol ambitie maar om deze ambitie ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken is uw onvoorwaardelijke steun daarbij nodig. Graag vernemen wij van u waar uw interesse naar uit gaat. Stelt u ons maar het bijzonder onze jeugd niet teleur.

 

Bestuur SC Enschede

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.