Informatie-avond voor de toekomst van Sportclub Enschede

Header afbeelding
Informatie-avond voor de toekomst van Sportclub Enschede 13-09
Beste clubleden, In onze laatste nieuwsbrief hebben jullie een vooraankondiging kunnen lezen van de te houden informatiebijeenkomst.

Op maandag 13 september 2021 in onze kantine 's avond om 20:00 uur.

Graag nodigen wij jullie bij deze hiervoor uit.

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken en wat de kansen en bedreigingen van/voor onze vereniging zijn.

We hoeven er geen doekjes om te winden, maar onze vereniging bevindt zich in zwaar weer. Er zullen een aantal maatregelen genomen moeten worden om hier uit te komen. Naar onze mening is dit mogelijk, maar dat vraagt om inzet van alle leden. De tijd van het leunen op een (klein) aantal leden is voorbij. Graag willen we hierover met jullie in gesprek gaan.

Uiteraard is er ruimte en tijd om vragen van allerlei aard te stellen. We hopen dat we na afloop van de bijeenkomst weer inspiratie hebben gevonden om door te kunnen gaan en samen met jullie te kunnen bouwen aan een nieuwe organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

We rekenen op een goede opkomst.
Uiteraard houden we rekening met de maatregelen in het kader van Corona. Dit is niet een verantwoordelijkheid van ons, maar van ons allen.

Tot maandag 13 september a.s.

Met sportgroeten,
Herstructureringscommissie Sportclub Enschede