Informatie-avond Fusiecommissie

Header afbeelding
Informatie-avond Fusiecommissie 13-02
Hierbij nodigen wij alle leden, ouders van jeugdleden van Sportclub Enschede van harte uit tot het bijwonen van de informatiebijeenkomst van de fusiecommissie, welke zal worden gehouden op:

Vrijdag 1 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: clubgebouw aan de Weggelhorstweg 30 te Enschede

Op deze bijeenkomst zal de fusiecommissie het eindrapport (fusiedocument) presenteren.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening.
  2. Presentatie eindrapport (fusiedocument) door de fusiecommissie.
  3. Pauze.
  4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  5. Sluiting.

Het eindrapport (fusiedocument) ligt voor de leden op vrijdag 1 maart 2019 van 19:00 uur tot 20:00 uur
ter inzage in de bestuurskamer.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Namens het bestuur van Sportclub Enschede.

Wim ter Riet,
Secretaris