Informatie-avond Fusiecommissie

Header afbeelding
Informatie-avond Fusiecommissie 13-02
Hierbij nodigen wij alle leden, ouders van jeugdleden van Sportclub Enschede van harte uit tot het bijwonen van de informatiebijeenkomst van de fusiecommissie, welke zal worden gehouden op:

Vrijdag 1 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: clubgebouw aan de Weggelhorstweg 30 te Enschede

Op deze bijeenkomst zal de fusiecommissie het eindrapport (fusiedocument) presenteren.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening.
  2. Presentatie eindrapport (fusiedocument) door de fusiecommissie.
  3. Pauze.
  4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  5. Sluiting.

Het eindrapport (fusiedocument) ligt voor de leden op vrijdag 1 maart 2019 van 19:00 uur tot 20:00 uur
ter inzage in de bestuurskamer.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Namens het bestuur van Sportclub Enschede.

Wim ter Riet,
Secretaris

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.