Groot onderhoud sportvelden

Header afbeelding
Groot onderhoud sportvelden 07-05
Op dit moment is Sportaal druk bezig met het groot onderhoud van trainingsvelden op haar sportaccommodaties, dus ook bij onze vereniging. Hieronder de informatie die wij van Sportaal hebben ontvangen.

Vanaf maandag 6 mei worden de volgende werkzaamheden gedaan: grond dressen, doorzaaien, bemesten. Van 6 mei tot 4 augustus is het daarom niet mogelijk om de trainingsvelden te betreden. Er mag dan getraind worden op de speelvelden.

Het groot onderhoud van de speelvelden wordt gestart op 17 juni. Mogelijk is er dan nog nacompetitie of zijn er toernooien aangevraagd. Dan houden we met ons onderhoud daar rekenschap mee en dan kan uiterlijk tot 1 juli op de velden gevoetbald worden. Vanaf 2 september mogen de velden weer worden betreden. Het groot onderhoud van de speelvelden kent dezelfde aanpak als de trainingsvelden.

Wij hebben minimaal twee maanden nodig, van graszaad tot een grasmat. Een belangrijk onderdeel van het groot onderhoud is water en als het niet uit de lucht komt moet er beregend worden. Daarbij hebben wij jullie hulp nodig: begin bij droogte vroegtijdig te beregenen. Waar geen beregeningsinstallatie is, wordt bij droogte zoveel mogelijk water opgebracht door waterketels.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.