Artikel over onze club in de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 9 januari 2021

Header afbeelding
Artikel over onze club in de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 9 januari 2021 12-01
Naar aanleiding van het gepubliceerde in de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 9 januari 2021 volgt hieronder een verklaring van het bestuur.   Zoals vele leden werden wij op deze ochtend zeer onplezierig verrast met de kop 'Mogelijk het einde voor Sportclub Enschede'.

Dit alles had betrekking op onze informatie in onze laatste nieuwsbrief aangaande de toekomst van onze vereniging en de ontwikkelingen van Sportcampus Diekman waarin een drietal mogelijke scenario's werden weergegeven.

Na het verschijnen van de publicatie hebben wij als bestuur contact gezocht met de redactie van de krant. Immers de kop van het artikel doet vermoeden dat onze vereniging enige overlevingsvorm binnen afzienbare tijd zal moeten ontberen en dit staat haaks op de geboden mogelijkheden om voortzetting op verantwoorde wijze voor nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.

Spijtig is hierbij nog te vermelden dat de redactie van de krant heeft verzuimd vooraf contact met ons op te nemen en heeft zij door het nalaten hiervan onjuiste berichtgeving verstrekt. 

Het bestuur heeft gemeend haar leden van bovenstaande deelgenoot te moeten maken aangezien leden recht hebben op betrouwbare informatie.

Het bestuur van Sportclub Enschede