Algemene Ledenvergadering op 21-10-2019

Header afbeelding
Algemene Ledenvergadering op 21-10-2019 22-10
Op 21 oktober jl. was de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van onze vereniging en de ouders van onze jeugdleden. Tijdens deze vergadering werden de aanwezigen geïnformeerd over tal van zaken door de voorzitter, over de financiële situatie door de penningmeester. Ook werd de vergadering ingelicht over de start van de Sportcampus Diekman. Normaal wordt op deze avond ook de begroting voor het jaar 2019-2020 vastgesteld maar door een aantal nog onbekende gegevens, waaronder de huur van de velden etc. en door de vorming van de Sportcampus Diekman was nog niet alles bekend om een goede begroting vast te stellen. Daarover later dit jaar meer.

Ook een vast punt tijdens de Ledenvergadering is het feliciteren van de jubilarissen van de vereniging.

25 jaar lid:
Benno Bekkers
Hans Franken

40 jaar lid:
Rinie Geerdink
Henk ter Riet

50 jaar lid:
Marcel Balvers
Hans Grootehaar
Bert Olink

70 jaar lid:
Herman Bos (helaas door ziekte niet aanwezig)

80 jaar lid:
Henk ter Heege

Tot lid van verdienste werd Chris van Beijnhem benoemd.

Alle jubilarissen uiteraard van harte gefeliciteerd.

 

De jubilarissen v.l.n.r.
Staand: Chris van Beijnhem (lid v Verdienste), Rinie Geerdink (40 jr), Hans Grootehaar (50 jr),
Benno Bekkers (25 jr), Bert Olink (50 jr), Marcel Balvers (50 jr)
Zittend: Hans Franken (25 jr), Henk ter Heege (80 jr), Henk ter Riet (40 jr)

 

 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.