Beleid

Header afbeelding

Naar een vereniging van en voor ons allemaal

Het is elk seizoen weer heel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor taken als teamleider, het vlaggen en fluiten, het draaien van kantinediensten, het organiseren van jeugdtoernooien en jeugdkampen, et cetera. Tegelijk blijkt uit een recente rondvraag onder leden en hun ouders dat er nogal wat onvrede is over beschikbaarheid van teamleiders, scheidsrechters en vlaggenisten, de kwaliteit van de faciliteiten als kleedkamers en kantine, et cetera. Reden voor het bestuur van Sportclub Enschede, na akkoord van de Algemene Ledenvergadering, het Vrijwillig Verplicht-beleid in te voeren: elke speler of - voor zover het kinderen zijn jonger dan 12 jaar betreft - ouder, is verplicht voor 20 uur per seizoen vrijwilligerswerk te verrichten. Zijn er van één gezin meerdere mensen lid, dan geldt die plicht voor één persoon.

De voordelen op een rijtje:

 • Geen problemen meer met het vinden van voldoende mensen voor welke taak dan ook.
 • Meer tevredenheid onder de leden en hun ouders over de wijze waarop die taken uitgevoerd worden.
 • Meer saamhorigheid want iedereen draagt bij aan de activiteiten van de club. Meer betrokkenheid bij de club en de activiteiten die gedaan worden. Meer waardering voor wat er gedaan wordt en meer begrip voor fouten die nu eenmaal gemaakt worden.
 • Meer betrokkenheid vertaalt zich in meer positieve mond-op-mond reclame over Sportclub Enschede wat zal leiden tot meer nieuwe leden. Nieuwe leden zorgen voor meer inkomsten waarmee Sportclub Enschede haar leden betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten kan bieden.
 • Verplicht vrijwilligerswerk is gebruikelijk in andere sporten als hockey en tennis, maar nieuw in de voetballerij. Door dit nu als een van de eerste clubs in Nederland in te voeren onderscheidt Sportclub Enschede zich binnen Enschede en Twente. Dat zal leiden tot meer aandacht in de media voor de club, wat weer bij zal dragen aan de instroom van nieuwe leden.
 • Met dit beleid speelt Sportclub Enschede in op het gemeentelijk beleid om sportclubs een rol in de samenleving te laten vervullen. Dit zal de club tot een betere, meer gewaardeerde gesprekspartner maken van de gemeente.

Het beleid is opgesteld naar voorbeeld van SDV Barneveld die dit met succes heeft ingevoerd in 2008: de club is sindsdien gegroeid.

De voorwaarden op een rijtje:

 • Elk spelend lid van 12 jaar en ouder, of één ouder van een spelend lid jonger dan 12 jaar vervult voor minimaal 20 uur op seizoensbasis vrijwilligerswerk. 
 • Zijn er van één gezin meerdere mensen lid dan geldt die plicht voor één persoon.
 • Niet-spelende leden zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk. 
 • Daartoe klikt hij/zij op het aanmeldformulier op de website aan welke functie hij/zij wil uitvoeren. Dit zijn allemaal functies die zonder veel inwerken kunnen worden ingevoerd. Maak s.v.p. 3 keuzes. Dit geeft Sportclub de gelegenheid u zoveel mogelijk in te roosteren voor activiteiten die goed bij u passen.
 • Vervolgens wordt hij/zij door de betreffende commissie benaderd en ingeroosterd. Voor kantinewerk is er de kantinecommissie, voor fluiten of vlaggen de technische commissie, et cetera.
 • Leden of ouders die echt niet in staat zijn een functie te vervullen kunnen daarvoor een vervanger aanwijzen die zich via de vacaturebank inschrijft.
 • Rond 1 oktober en rond 1 april wordt borg betaald, per keer 25 euro, in totaal dus 50 euro, tegelijk met de contributie.
  Iedereen die de taak waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven uitvoert krijgt dat geld bij het verlaten van Sportclub Enschede weer terug. We realiseren ons dat én vrijwilligerswerk verrichten én 50 euro "borg" betalen geen aantrekkelijke maatregel is, maar we zijn ervan overtuigd dat we hierdoor onze leden - dus ook uw kind - veel meer voetbalplezier kunnen bieden. Uiteindelijk is het ons daarom allemaal te doen.

  Klik hier om het rekenvoorbeeld (hieronder) te vergroten van het schema van de borg als hij 3 seizoenen speelt en daarna onze club verlaat.

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.