Stand van zaken samenwerking Diekmanclubs

Header afbeelding
Stand van zaken samenwerking Diekmanclubs 05-04
Enige tijd gelden hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken rond de mogelijke samenwerking van de vier voetbalverenigingen op het Diekmanterrein.

Het oorspronkelijke proces, dat is gestart door Zuid Eschmarke en Sportclub Enschede, heeft enigszins vertraging opgelopen door aansluiting van PW en De Tubanters 1897. Het is echter winst en het maakt de onderhandelingspositie naar de gemeente krachtiger nu alle vier verenigingen zijn aangesloten en samen optrekken.

Samenwerking kan op veel manieren vorm krijgen. Vanaf de huidige eigen locaties of gezamenlijk vanaf één nieuwe accommodatie. Alle leden van de onderzoekscommissie en de voorzitters van de vier verenigingen zijn ervan overtuigd dat één gezamenlijke, hoogwaardige, toekomstbestendige sportaccommodatie de belangrijkste reden is voor alle leden om samenwerking te omarmen.

Er wordt momenteel dan ook onderzoek gedaan naar één gezamenlijke accommodatie. De clubs hebben hierover onderling gesprekken gevoerd (via de werkgroep Accommodatie) en zijn vervolgens het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van Sportaal, de gemeente Enschede en de wethouder. De gemeente Enschede speelt in dit accommodatietraject uiteraard een grote rol. Verschillende mogelijkheden en scenario's worden in kaart gebracht en getoetst op haalbaarheid. Het spreekt voor zich dat dit traject de nodige tijd kost. 
Het is de ambitie van de onderzoekscommissie en de voorzitters om één gezamenlijke hoogwaardige accommodatie te realiseren welke winst en verbetering betekent voor iedereen.

In het proces met de gemeente wordt nu vaart gemaakt. We gaan in de maand april voorbeelden van accommodaties in het land bezoeken om inspiratie op te doen. We streven naar een richtinggevende uitspraak rond de zomervakantie.

Wij zoeken naar samenwerking maar gaan daarbij niet over één nacht ijs. Er worden geen overhaaste beslissingen genomen en alle belangrijke besluiten worden uiteraard eerst voorgelegd aan de leden. Wij houden jullie op de hoogte.

Vragen? Leg ze voor aan het bestuur.

Het bestuur